L´organització de Copcisa Corp respon a la seva voluntat de projectar cap al futur els valors que a dia d'avui li converteixen en un referent en cadascun dels camps en els quals actua.