Energía
Copcisa Eléctrica Logo Copcisa Eléctrica

Estratègia i objectius

L'energia és un sector estratègic i des de Copcisa Corp es treballa per a ser un referent en la matèria. S'han desenvolupat diverses línies d'actuació en aquest à amb presència en la promoció i la generació. L'activitat es desenvolupa a partir de projectes propis i des de la participació en empreses especialitzades com Eissl i Naturener..

Copcisa Elèctrica té la ferma voluntat de ser abanderat d'un nou model energètic guiat per criteris de sostenibilitat. L'empresa compta amb un total de quatre parcs eòlics que estan en fase de tramitació per a un total de 136,8 MW de potència. Es participa d'Eissl, una empresa dedicada a l'energia hidràulica (23 minicentrals amb una potència de 53,1 MW) i a l'eòlica (2 parcs amb una potència de 28,6 *MW).

Copcisa Elèctrica també participa a Naturener, empresa que es dedica principalment a la generació d'energia elèctrica mitjan├žant l'explotació de catorze salts d'aigua, dos parcs eòlics i quatre plantes fotovoltaiques. En total la seva potència instal⋅lada és de 297 MW.


Copcisa Elèctrica té la ferma voluntat de ser abanderat d'un nou model energètic guiat per criteris de sostenibilitat.

Estem presents en els processos de generació d'energia.