Historia
Historia

Avui en dia


Copcisa Corp està preparada per seguir amb la seva trajectòria de sòlid creixement. Les bases segueixen sent les que van donar origen a l’empresa: qualitat, prudència, innovació, coneixement i seguretat. Tot al servei avui en dia d·un grupo empresarial amb vocació internacional que mira cap el futur amb solvència i alta capacitat tècnica.

Anys 60

HistoriaEs funda Construccions i Obres Públiques i Civils SA a Terrassa (Barcelona) a partir d'una empresa especialitzada en moviments de terres que venia actuant des de 1954. L'empresa inicia la seva activitat en el camp de l'obra civil.

Es porten a terme obres de diverses carreteres depenents de Diputacions Provincials i Ajuntaments, així com urbanitzacions.

1970-1979

HistoriaAl 1974 es crea Pabasa amb l'objecte de fabricar asfalt per a ús propi i també de tercers. Un any més tard neix Hormiconsa per a fabricar Formigó.

El Grup obre la seva primera gasolinera a Terrassa (Barcelona).

1980-1989

HistoriaCopcisa realitza l'obra del Circuit de Catalunya a Montmeló (Barcelona).

Durant aquest període Copcisa escomet àmpliament tot tipus d'obres d'enginyeria civil.

S'incorpora Euroasfalt, que al costat de Pabasa i Hormiconsa formen avui el nucli d'empreses relacionades amb els materials de la construcció.

1990-1999

HistoriaS'impulsa definitivament el procés diversificador i s'obre oficina a Madrid.

En l'àrea de construcció i serveis, es creen empreses en el camp de les instal·lacions energètiques.

Es comencen a executar obres d'edificació. Una d'aquestes obres és l'Institut del Teatre de Barcelona.

Neix Meroil, una petroliera independent amb Copcisa com un dels socis de referència.

S'executen obres com l’Eix Tranversal, l'edifici de Mútua de Terrassa o la línia 3 del metro de Barcelona.

2000-2010

HistoriaEl grup de construcció y serveis, anomenat Copcisa Industrial, entra de ple en el terreny de les concessions i el de la conservació d’infraestructures.

Es reforça l’àrea d’instal⋅lacions amb noves ...

S’estructuren les línies de negoci amb un format holding, donant lloc a Copcisa Corp.

Es crea l'empresa INNOVIA COPTALIA especialista en conservació d'infraestructures i serveis urbans.


Copcisa Corp ha crescut sobre la base d’uns valors fundacionals que ha anat traslladant a totes les seves empreses i projectes.

Avui, Copcisa Corp és conseqüència de l’esforç de més de 1.400 persones i d’unes encertades decisions estratègiques del passat i el present.