INNOVACIÓ, QUALITAT I COMPROMÍS

XIFRES BÀSIQUES


  • Xifra de negoci: 240 M€
  • Empleats: 1.442
  • Titulats: 266
  • Fons propis: 41 M€
  • Cartera: 315 M€
facturacion

Copcisa Corp ha consolidat la seva estructura d'actuació i s'ha centrat en les activitats de major rendibilitat.