INNOVACIÓ, QUALITAT I COMPROMÍS

INNOVACIÓ I QUALITAT AL SERVEI DE L’USUARI


Innovació

Copcisa Corp impulsa la innovació per aconseguir un futur millor, evolucionar en els mètodes constructius, optimitzar les operacions de conservació i minimitzar el seu manteniment. L’alta qualitat i la seguretat de les seves construccions són un signe d’identitat de Copcisa Corp.

Qualitat

El Sistema Integrat de Gestió de Copcisa Corp inclou els procediments organitzatius en tots els àmbits de la seva activitat i està certificat en les més modernes normatives medi ambientals, de seguretat, de qualitat i d’innovació.