UNA EMPRESA AMB PERSONALITAT PRÒPIA

PROMOCIÓ IMMOBILIARIA


Promo Logo Copcisa Promo

Estratègia i objectius

Una companyia que aporta qualitat i excel·lència a la promoció immobiliària i als seus clients. Tenim una presència arrelada en zones geogràfiques que ens són pròpies com Terrassa i la comarca del Vallés en general, així com en el conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona i Madrid.

És la nostra vocació el treball ben fet, diversificant en producte i mercats. La nostra premissa és aconseguir la satisfacció del client. Ho fem comptant amb un equip de persones qualificat i compromès. La nostra gestió està basada en uns valors sòlids: professionalitat, rigor, ètica, qualitat i visió a llarg termini.

CopcisaPromo està focalitzada fonamentalment en la gestió del sòl, la promoció d’habitatges per a primera residència i el desenvolupament de promocions industrials, així com el de superfícies terciàries i comercials.

La nostra marca és sinònim de garantia i qualitat. Trajectòria, coneixements i clients són les nostres millors referències.

La nostra gestió està focalitzada en la qualitat de servei al client i de producte.