INNOVACIÓ, QUALITAT I COMPROMÍS

PERFIL DE L'EMPRESA


Industrial Logo Copcisa Corp

Perfil

La Corporació Copcisa centra la seva activitat en tres línies de negoci estratègiques: construcció, concessions i serveis, energia i promoció immobiliària.

Copcisa Corp es presenta com la culminació d'un procés que ens situa en disposició d'afrontar els nous temps amb les majors garanties d'èxit. Hem crescut, ens hem diversificat i ho hem fet mantenint els nostres valors fundacionals: qualitat, compromís i innovació.

A Copcisa Corp estem compromesos amb els desafiaments que la societat actual ha de resoldre per a ser capaç de mantenir el seu creixement econòmic, el seu equilibri ecològic i el seu progrés social. I com a part d'aquest compromís, tenim la missió de promoure, construir i gestionar infraestructures; i també potenciar l'ús de les energies renovables i serveis orientats al benestar social.

Som més de 1.400 professionals y una tercera part son titulats. Som una Corporació oberta al món universitari. Avui en dia, els professionals de les empreses de Copcisa Corp treballen en entorns amb un alt component de coneixement. És per això que s'ha configurat una plantilla pluridisciplinar en la qual conviuen professionals de procedència diversa i de diferents tradicions acadèmiques.

Per a arribar fins a aquí, cal destacar que l'empresa ha enfocat sempre la gestió amb una gran prudència, des del seu origen en l'any 1954 fins avui. Ens sentim identificats amb una manera d'actuar i així seguirem projectant el futur.

A Copcisa Corp estem compromesos amb els desafiaments que la societat actual ha de resoldre per a ser capaç de mantenir el seu creixement econòmic, el seu equilibri ecològic i el seu progrés social.

Copcisa Corp manté uns valors fundacionals: qualitat, innovació i compromís.

Línias de negoci


copcisaindustrial.com
copcisapromo.com