INNOVACIÓ, QUALITAT I COMPROMÍS

CONTACTE


Seu Social

c/ Navas de Tolosa, 161
08224 Terrassa
T: 93 745 44 00
Fax 93 745 44 70

terrassa
terrassa

c/ Orense 16, 2º
28020 Madrid
T: 91 334 26 95
Fax: 91 556 49 59

copcisacorp@copcisacorp.com

Les empreses de Copcisa Corp tenen presència en el conjunt d'Espanya.

La seu de la Corporació està en la ciutat de Terrassa (Barcelona).