PER UN MODEL ENERGÈTIC SOSTENIBLE

ENERGÍA


Copcisa Eléctrica Logo Copcisa Eléctrica

Estratègia i objectius

L'energía ha estat per Copcisa Corp un sector estratègic a desenvolupap. S'ha participat en empresas comercialitzadores d’electricitat, en empreses amb activitats hidràuliques i fotovoltaiques, i en empreses amb parcs eòlics.

En l'actualitat Copcisa Corp compta amb un total de quatre parcs eòlics en fase de promoció per a un total de 90 MW de potència.

Així mateix Copcisa Elèctrica és accionista del Grup Naturener, que disposa de quatre plantes fotovoltaiques a Espanya amb una potència instal·lada de 25 MW, i de tres parcs eòlics als EUA amb una potència instal·lada de 399 MW.

Copcisa Elèctrica té la ferma voluntat de ser abanderat d'un nou model energètic guiat per criteris de sostenibilitat.

Estem presents en els processos de generació d'electricitat